Wet- en regelgeving

 

Binnen de praktijk voldoen wij aan de geldende Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk.

 

Als behandelaren zijn wij verplicht ons te houden aan de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten.

Daarnaast gelden er in de Nederlandse gezondheidszorg een aantal verschillende wetten, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Verdere informatie over bovenstaande zaken kunt u vinden op de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) via deze link.