Vergoedingen


De kosten voor psychotherapie worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Dit geldt voor zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten, alsmede voor zorgverzekeraars met wie wij in sommige jaren geen contract afsluiten.

 

Wij hebben besloten om voor het kalenderjaar 2024 om inhoudelijke redenen niet meer met elke zorgverzekeraar een contract af te sluiten.

 

Voor 2024 hebben wij wél een contract afgesloten met:

- VGZ (met labels VGZ, IZZ, Univé, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, MVJP, IZA, UMC)

- Zilveren Kruis (met labels Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Achmea, De Friesland, ProLife, ZieZo, One     Underwriting Health)

- CZ (met labels CZ, Ohra, Just, PZP en Nationale Nederlanden)

- Menzis (met labels Menzis, Anderzorg)

- DSW (met labels DSW, Stad Holland Verzekeraar, inTwente)

 

Bent u in 2024 aangesloten bij één van bovenstaande zorgverzekeraars? Dan worden de volledige kosten van uw behandeling door uw verzekeraar vergoed, behoudens het wettelijk verplichte eigen risico. De facturen zullen dan rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend worden.

 

Wij hebben voor 2024 géén contract afgesloten met:

- ONVZ (met labels ONVZ, VVAA, PNOZorg en Jaah)

- Zorg en Zekerheid (met labels Zorg en Zekerheid en AZVZ)

- Caresq (met labels Aevitae)

- ENO (met labels Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en Zorgdirect)

- ASR (met labels ASR en Ditzo)

 

Wanneer u op 01-01-2024 een natura-zorgverzekering heeft met één van de drie bovenstaande verzekeraars betekent dit dat de kosten van uw behandeling binnen Praktijk voor Psychotherapie Nieuw Gastel niet meer volledig door uw zorgverzekeraar vergoed zullen worden. Het percentage wat wél vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar en per polis maar ligt vaak tussen de 50 en 75%. Het resterende gedeelte dient u dan zelf bij te betalen. De facturen zullen aan u verstuurd worden en u dient deze zelf in te dienen bij uw verzekeraar; het factuurbedrag dient u vervolgens zelf aan ons over te maken. Wanneer u een zuivere restitutie-polis heeft, zullen de kosten wél volledig vergoed worden.

 

Let op: een aantal van deze zorgverzekeraars bieden polissen aan die als restitutie omschreven worden maar die wel beperkingen kennen in de vergoeding van GGZ-hulp waardoor het in feite natura-polissen zijn. Check dit dus goed bij uw zorgverzekeraar!

 

Ons advies is telefonisch contact met uw zorgverzekering op te nemen en hen te vragen welk percentage van het NZA-tarief u per 01-01-2024 vergoed krijgt voor behandeling binnen de Specialistische GGZ bij Praktijk voor Psychotherapie Nieuw Gastel met AGB code 94061130 en een bevestiging via de mail te vragen.

 

Een aantal psychische stoornissen/problemen worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed, zoals werk-gerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult', vastgesteld door de NZa, is voor 2024 €132,24 per sessie van 60 minuten.