Aanmelden en werkwijze

Aanmelding

U kunt door uw huisarts rechtstreeks naar ons verwezen worden of u kunt uzelf aanmelden.

 

Indien u door uw huisarts wordt aangemeld, kan hij/zij een geldige verwijsbrief via Zorgmail of een andere beveiligde manier van mailen naar ons toesturen. Er wordt dan op korte termijn telefonisch contact met u opgenomen om een aantal praktische zaken te bespreken en te bekijken of uw klachten en hulpvraag passend zijn bij wat er in de praktijk aangeboden kan worden. Indien dit het geval is, krijgt u informatie over de meest recente wachttijden (ook te vinden op de website) en wordt u op de wachtlijst geplaatst. Zodra er ruimte is voor een intake wordt er telefonisch of per mail contact met u opgenomen door mw Verhulst of mw Van Tilburg om een afspraak in te plannen. Er wordt op dat moment een account voor u aangemaakt op het PatientPortaal van Zorgadmin, via welke u een afspraakbevestiging, een informatiebrief over de praktijk, een toestemmingsverklaring en diverse ROM-vragenlijsten krijgen toegestuurd. U wordt gevraagd het ingevulde toestemmingsstrookje (waarin u aangeeft zich op de hoogte te hebben gesteld van en akkoord te gaan met de afspraken genoemd in de informatiebrief) per post of beveiligde mail naar de praktijk retour te sturen, of deze uiterlijk in het eerste gesprek mee te nemen. 

 

Indien u zichzelf wilt aanmelden, kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@pvpnieuwgastel.nl met daarin uw naam en telefoonnummer (hierin géén privacy-gevoelige informatie vermelden!) of u kunt een voicemailbericht achterlaten op 06-83557547 of 06- 83862701. Vanaf hier verloopt de procedure hetzelfde als hierboven beschreven. U dient in deze situatie zelf zorg te dragen voor een geldige verwijsbrief van uw huisarts!

 

Wanneer u voor vergoeding van de therapie door uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, dient u over een verwijsbrief van uw (huis)arts te beschikken. 

 

Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik etc.

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal negen maanden voor de eerste behandeldatum liggen, doch moet er zeker vóór liggen)

 • Naam en functie van de verwijzer en de huisartspraktijk

 • AGB-code van de verwijzer

 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens, burgerservicenummer en geboortedatum)

 • Verzekeringsgegevens patiënt

 • Reden van verwijzing

 • Specifiek benoemen dat er sprake is van een bepaalde psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-IV code, het mag wel.

 • Benoemen van een hoog risico en/of hoge complexiteit

 • Evt benoemen van eerdere (psychologische) behandeling(en)

 • Verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde GGZ

 

Voor aanmelding bij mw. Verhulst:

email:       info@pvpnieuwgastel.nl

telefoon:  06 83557547

 

Voor aanmelding bij mw. van Tilburg:

email:        info@pvpnieuwgastel.nl

telefoon:   06 83862701

 

Werkwijze

Er worden in overleg met u 2-3 intakegesprekken van 45-60 minuten ingepland. Hierin worden uw klachten, achtergrond en hulpvragen in kaart gebracht. Er kan in deze fase ook extra onderzoek worden verricht. Daarna wordt er een adviesgesprek ingepland waarin er een terugkoppeling plaatsvindt omtrent de voorlopige conclusies en de behandelmogelijkheden. Als u zich hierin kunt vinden stellen we samen een behandelplan op, wat de leidraad vormt voor uw behandeltraject. Vervolgens plannen we verdere afspraken in en kan uw behandeling van start gaan. Behandelgesprekken duren doorgaans 60 minuten en vinden, afhankelijk van wat we hebben afgesproken, 1x per 1-2 weken plaats.